Επικοινωνία

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Vector Electronics

Διεύθυνση: Λ. Κατσώνη 20 Μαρούσι

Email:  teo@vectorpcb.gr

Τηλέφωνο: 210 3464831

Fax: 210 3465308

Ιστοσελίδα: http://vectorpcb.gr/

Comments are closed.